POZEMNÍ DOPRAVA

Pozemní doprava prostřednictvím www.expresskuryr.cz znamená, že zboží našich klientů dorazí do místa učení vždy přesně, bezpečně. Díky silné vlastní koloně vozidel a spolupráci s pouze kvalitními subdodavateli v silniční dopravě pokrýváme celé území EU.

Veškeré zásilky jsou pravidelně sledovány, kontrolovány. Silniční doprava je zásadním doplněním našeho hlavního podnikatelského oboru – spedice a logistika.

Ve vnitrostátní dopravě disponujeme více než 100 vozidly různých typů a tonáží. Prostřednictvím našich vozidel zajistíme spolehlivou a rychlou přepravu zboží různých druhů a množství, vč. ADR, na Vámi určené místo v  ČR. Všechna naše vozidla jsou monitorována prostřednictvím systému GPS.

PROSTŘEDNICTVÍM NAŠÍ VLASTNÍ TECHNIKY ZAJIŠŤUJEME:


 • Přeprava bezpečného zboží plachtovými návěsy
  Přeprava bezpečného zboží návěsy typu „plato“
  Přeprava bezpečného zboží plachtovými vozidly typu „solo“
 • Přeprava bezpečného zboží vozidly dodávkového typu
 • LTL přepravy od 1 palety
  Nadrozměrná přeprava
  Přeprava sypkých materiálů

                                                                                           

NAŠE SLUŽBY V OBLASTI POZEMNÍ PŘEPRAVY:


 • mezinárodní přeprava celovozových nebo přímých zásilek „door to door“
  expresní přeprava režimu Just in Time
  tuzemská přeprava celovozových zásilek
  mezinárodní, tuzemská přeprava částečných zásilek
  sběrná služba export/import